Beelen NEXT presenteert ‘NEXT-Use Solids’ betonverharding uit AEC-granulaat


Terug naar overzicht
Projecten & nieuws / Beelen NEXT presenteert ‘NEXT-Use Solids’ betonverharding uit AEC-granulaat

 

Beelen.nl werkt dagelijks met onze opdrachtgevers en partners aan het hoogwaardig toepassen van reststromen. Zo wordt bouw en sloopafval via een van onze sorteerinstallaties uitgesorteerd in herbruikbare (recyclebare) monostromen. Het deel wat technisch niet verder te recyclen is wordt aangeboden bij Nederlandse afvalverwerkingsinstallaties (AVI’s), waar het wordt gebruikt voor de winning van energie en warmte voor huishoudens of omliggende bedrijven.

Na verbranding resteert het onverbrande deel, zogenaamd bodemas. Deze bodemas wordt door Beelen.nl in Terneuzen verder opgewerkt. Middels een bodemas-opwerkingsinstallatie worden de waardevolle metalen zoals ferro -en non-ferro metalen teruggewonnen en resteren de mineralen. De metalen worden aangeboden aan de smelters voor de productie van nieuw metaal.

 

De mineralen worden door Beelen.nl verwerkt tot een minerale vrij toepasbare bouwstof. Met de toepassing van dit materiaal wordt een CO2-reductie gerealiseerd door een besparing op gebruik van schaarse primaire grondstoffen, bijvoorbeeld bij de productie van fundatie, klinkers of tegels.

Productie van NEXT-Use Solids vindt plaats onder een Nederlandse Beoordelings richtlijn BRL 9322.

Inmiddels werkt Beelen NEXT ook aan een oplossing om de minerale delen uit de bodemas te “wassen”, na dit wasproces resteren mineralen die net als primaire bouwstoffen 1 op 1 vrij kunnen worden toegepast.