Partner Buurman

Het sluiten van materiaalkringlopen- een kwestie van dóen!

We leven in een wereld waarin het weggooien van materialen - van grondstoffen - de normaalste zaak is. Ja, we doen aan afvalscheiding maar dat is lang niet voldoende. Nog veel te veel materialen, vooral uit de industrie, gaan rechtstreeks naar de afvalverbranding. Kwalitatief goede materialen die het verdienen om te worden hergebruikt. Met actuele thema’s als grondstoffenschaarste, circulaire economie en reductie van CO2 uitstoot op de agenda is het tijd om verstandiger om te gaan met onze afvalmaterialen, onze lokale grondstoffen.

Buurman staat voor lokaal hergebruik. In plaats van het storten, verbranden of laagwaardig recyclen van ‘afval’ geven we restmaterialen een nieuw leven via onze winkels en werkplaatsen.

Buurman is ontstaan vanuit de wens om logischer om te gaan met onze grondstoffen. Noem het circulaire economie of urban mining, wij geloven vooral dat het sluiten van materiaalkringlopen een kwestie van doen is.