Partner
Re Use Materials

Ingenieursbureau Re Use Materials maakt bouw- en sloopprocessen circulair. Middels het uitvoeren van gebouwinventarisaties achterhalen ze welke materialen in bestaande gebouwen zitten en registreren deze data in materialen managementsysteem Cirdax. Door de materialen een waarde te geven, kan concreet invulling gegeven worden aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik. Het resultaat: een circulair ecosysteem voor materialen.

Oude gebouwen worden duurzaam ontmanteld en de materialen die vrijkomen worden vervolgens hoogwaardig hergebruikt in een nieuw gebouw.

Re Use Materials hanteert een praktijkgerichte aanpak en faciliteert in de transitie een circulair sloop- en bouwproces middels consultancy, begeleiding en management.

Om deze transitie mogelijk te maken heeft het ingenieursbureau het materialen managementsysteem Cirdax ontwikkeld, een software bundeling van praktisch toepasbare tools en methodieken die mogelijk maken om:
• Inzicht te krijgen in aanwezige materialen
• Materiaalpaspoorten te genereren
• Hergebruik van materialen te bevorderen
• Materialen te verhandelen op een digitale marktplaats
• Te ontwerpen met bestaande materialen
• Resultaten te analyseren/rapporteren
• CO2 waarde te berekenen en verhandelbaar te maken middels Blockchain technologie
• Circulariteit meetbaar te maken.