Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming.

Op onze website www.beelennext.nl bieden wij u de mogelijkheid om onze producten te bestellen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Bestelling producten
Op onze website kunt u inloggen om een bestelling te plaatsen. Voor het maken van offertes, het in behandeling nemen van orders, en het leveren van producten en diensten hebben wij uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KVK-nummer, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Met betrekking tot eenmanszaken zullen wij ook persoonsgegevens verwerken door het opvragen van het BTW-nummer. Offertes worden per e-mail of per post toegezonden. Wij kunnen daarnaast telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over het verkoopproces.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Met welke partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze informatie te delen.

Zo delen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met transportbedrijven en bedrijven op locaties waar de producten kunnen worden afgehaald. Voor de wijze waarop deze partijen omgaan met uw persoonsgegevens die u rechtstreeks aan hen verstrekt, verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van deze partijen.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwbrieven, dan versturen wij u e-mailberichten.. De persoonsgegevens die wij delen met services voor nieuwsbrieven zijn beperkt tot uw naam en e-mailadres. U ontvangt maximaal 4keer per jaar een update van ons per e-mail. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om u af te melden voor deze e-mails. Wij zullen uw afmelding zo snel mogelijk verwerken.

Sommige partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dat geval is de doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of – voor wat betreft de partijen in de  Verenigde Staten – een certificering voor het EU-VS Privacy Shield. Indien dat niet het geval is, hebben wij passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Welke cookies gebruiken wij?

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op je apparaat overbrengen. Met cookies kan de website meer gebruikersvriendelijk en efficiënter gemaakt worden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te kunnen identificeren bij volgende bezoeken, voor marketingdoeleinden en voor het gebruik van social media.

Wij hebben een overzicht gemaakt van alle cookies die we gebruiken. Meer informatie vindt u hier.

Functionele cookies

De functionele cookies die we gebruiken zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Onze website maakt gebruik van deze functionele cookies om bijvoorbeeld te onthouden of u cookies geaccepteerd heeft en om te voorkomen dat u meerdere malen op dezelfde melding dient te klikken.

Analytische cookies

Er kunnen cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel unieke bezoekers de website bezoeken, hoe de websitebezoekers op onze website terecht zijn gekomen, welke onderdelen van de website zij bezoeken en wanneer. Ook kan met behulp van deze cookies worden bijgehouden welke versie van de website het meest effectief is. Indien de door ons geplaatste analytische cookies geen of slechts een geringe impact op uw privacy hebben, hoeft u daarvoor geen toestemming te geven, anders wel.

Trackingcookies

Er zijn ook cookies die worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen om u gerichte advertenties te sturen. Deze tracking cookies verzamelen gegevens om de websitebezoeker te onderscheiden. Wij zullen uw toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Via Youronlinechoices.com kunt u uw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Doet u dit, dan kunnen we helaas niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Op welke manier u cookies kunt beheren, hangt af van welke webbrowser u gebruikt. Meer informatie vindt u op Allaboutcookies.org.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen?

U heeft altijd het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor ons maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Onze contactgegevens:

Beelen Sloopwerken B.V.
Kelvinstraat 4
3846 BV Harderwijk
e-mail: info@beelennext.nl

Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Deze verklaring hebben wij voor het laatst op 30 mei 2019 aangepast.